Behandeling in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg

Werkwijze
Door middel van vrijblijvend en kosteloos bel- of mail contact kan ik altijd met je meedenken of ik de juiste behandelaar ben voor jou. In mijn behandelingen werk ik op maat met elementen uit de cognitieve-gedragstherapie, inzichtgevende therapie, schematherapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast werk ik met EMDR.

Basis Geestelijke Gezondheidszorg is niet geschikt als je heel ernstige, complexe of crisisgevoelige problematiek hebt waarvoor intensieve, langdurige en meer specialistische behandeling nodig is. In dat geval is Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg misschien passender.

Behandelgesprekken vinden plaats binnen mijn praktijkruimte bij Centrum Lein aan de Maseratilaan 6 in Oud-Beijerland. Daarnaast is het ook mogelijk om online behandeling te volgen.

Aanmeldfase
Nadat je je via mail of telefoon hebt aangemeld, hebben wij kort telefoon- of mail contact waarin ik in grote lijnen je klachten met je door neem. Dit dient om een inschatting te maken of ik de juiste hulpverlener voor je ben. Indien dit de verwachting is, dan plannen we een persoonlijk intake gesprek. Aan het aanmeldcontact zijn geen kosten verbonden. Vanaf de intake zijn er wel kosten van toepassing, die veelal onder de dekking van de basiszorgverzekering vallen. Zie voor meer informatie hierover het menu over de tarieven en vergoeding.

Intakefase
Een intake bestaat meestal uit 1-2 gesprekken. We hebben het onder andere over jouw klachten, jouw dagelijks leven, welke omstandigheden wellicht een rol spelen of hebben gespeeld bij je klachten en hoe je als persoon gewend bent om met uitdagingen om te gaan. Vaak wordt hieruit al goed duidelijk hoe de klachten zijn ontstaan of hoe deze in stand worden gehouden en wat er nodig is om hier verandering in aan te brengen. Misschien heb je hier zelf ook al ideeën over.

Aan de hand van dit gesprek bepalen we de aard en ernst van de klachten en of er sprake is van vergoede problematiek (een diagnose die onder de basiszorgverzekering valt). Als er inderdaad sprake is van vergoede problematiek dan stel ik met behulp van een vragenlijst (HONOS+) de zorgvraagtypering vast; dit is een momentopname van de zorgvraag en problematiek en dient ter verantwoording van de ingezette vergoede zorg. Samen stellen we een behandelplan op, waarin we kijken naar de duur en het soort behandeling.

Behandelfase
In de Basis Geestelijke Gezondheidszorg kunnen mensen terecht met allerlei verschillende soorten klachten. De verwachting is dat je binnen relatief korte tijd verbetering mag verwachten. De zorgvraagtypering zoals vastgesteld tijdens de intake, die onderdeel uit maakt van het nieuwe financieringsmodel (Zorgprestatiemodel) voor Geestelijke Gezondheidszorg vanaf 2022, zal op termijn bepalend zijn voor het aantal sessies dat ongeveer geboden kan worden vanuit de basiszorgverzekering. Omdat dit nieuwe systeem nog maar net in werking is getreden bevindt dit zich de komende tijd nog in de onderzoeksfase.

Om toch een idee te geven over de duur van de behandeling kunnen we de komende tijd de oude werkwijze (tot 2022) als richtlijn aan houden. Tot 2022 werd er gewerkt met zogenaamde zorgtrajecten, afhankelijk van de zorgzwaarte en de zorgvraag van de cliënt, waaraan een indicatief behandelminutenpakket was gekoppeld. De tijdsbesteding was gebaseerd op zowel de tijd voor de afspraken als tijd besteed aan administratieve handelingen die bij een intake of behandeling horen. Het hieronder genoemde aantal sessies was om die reden een benadering en afhankelijk van de indeling van de werkzaamheden.

Basis GGZ Kort: Voor de lichte, enkelvoudige maar aanhoudende klachten met een laag risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 295 minuten (ter indicatie: 3-4 gesprekken na intake).
Basis GGZ Middel: Voor klachten met matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 495 minuten (ter indicatie: 6 gesprekken na intake)
Basis GGZ intensief: Voor wat zwaardere klachten, enkelvoudig of laag complex van aard en met een laag tot matig risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 750 minuten (ter indicatie: 9 sessies na intake)

Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig of je tevreden bent met hoe het proces loopt. Mijn persoonlijke overtuiging is dat het vaak niet nodig is door te behandelen tot de klachten helemaal weg zijn. Zodra jij het idee hebt dat je voldoende vooruit bent gekomen om met de inzichten en vaardigheden weer zelfstandig verder te kunnen, hebben wij ons doel bereikt. We weten immers: “Het effect van de behandeling stopt niet na de laatste sessie”.

Verloopt iets niet naar wens of ben je juist tevreden?
Het kan wel eens voorkomen dat het contact niet geheel naar wens verloopt. Als dat het geval is, hoop ik daar in eerste instantie samen met jou uit te komen. Ik sta open voor feedback!

Mochten wij er samen niet uit komen, dan kun je contact opnemen met de klachten- en geschillencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Als je tevreden bent of je wil iets leuks vermelden over ons contact, dan kan dat ook. Je helpt mij en andere cliënten die op zoek zijn naar een hulpverlener door een review te schrijven op Zorgkaart Nederland.