Checklist verwijsbrief

  Datum verwijzing (deze mag maximaal negen maanden voor de eerste behandeldatum liggen, doch moet er zeker vóór liggen)
  Naam en functie van de verwijzer en de huisartsenpraktijk
  AGB-code van de verwijzer
  Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  Gegevens van de cliënt (NAW gegevens, burgerservicenummer en geboortedatum)
  Verzekeringsgegevens cliënt
  Reden van verwijzing
  – Eventueel benoemen van eerdere (psychologische) behandeling(en)
  – Verwijzing voor een behandeling in de Basis GGZ