Over mij

Ik ben Janne Stout, geboren in 1986. Ik ben in 2010 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Na mijn afstuderen heb ik op diverse plekken binnen de Specialistische GGZ-instelling Parnassia Groep gewerkt.
Sinds 2016 ben ik BIG-geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog. Ik heb de afgelopen jaren diverse opleidingen gevolgd, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, imaginaire exposure, schematherapie en dialectische gedragstherapie.

Ik heb veel ervaring met het behandelen van angstklachten, somberheid, ADHD, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Ook heb ik ervaring in het superviseren van psychologen in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.

Mijn stijl kenmerkt zich door het maken van verbinding met de cliënt, met een open, directe en oprechte houding. Hierdoor streef ik er naar dat de cliënt weer in verbinding leert te staan met zichzelf en met de omgeving. Ik vind het belangrijk dat de cliënt zich gezien en gehoord voelt en dat er een vertrouwelijke en veilige sfeer ontstaat in de behandelkamer. Hierbij maak ik gebruik van diverse behandeltechnieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR en schemagerichte psychotherapie.

Registraties
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register)
Cognitief gedragstherapeut VGCt
Schematherapeut

Lidmaatschappen
Lid van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt)
Lid van de Vereniging voor Schematherapie (VSt)

AGB-code
Persoonlijke AGB-code: 94101467

Kwaliteit
Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit is een beroepsvereniging die toe ziet op de kwaliteit van zorg in de vrijgevestigde sector.
De praktijk beschikt over een GGZ-kwaliteitsstatuut, waarin beschreven wordt hoe de zorg binnen de praktijk geregeld is. Een exemplaar van dit kwaliteitsstatuut is in te zien binnen de praktijk.