Tarieven en vergoeding

De meeste psychische klachten vallen onder vergoede zorg vanuit de basisverzekering. Er moet dan wel een verwijsbrief zijn van de huisarts en een vermoeden van een vergoede diagnose. In de aanmeldfase hebben wij kosteloos kort contact via mail of telefoon zodat je een beetje kennis kunt maken met mij en ik in kan schatten of er inderdaad sprake zou kunnen zijn van vergoede problematiek. Hierop volgt een uitgebreider intake gesprek waarin ik dit verder met je uit werk.

Vanaf de intake zijn er kosten verbonden aan het traject die, wanneer er een verwijsbrief is, ongeacht de uitkomst van de intake, onder de dekking van de basisverzekering vallen. De kosten van de verdere behandelcontacten worden door de zorgverzekeraar vergoed wanneer in de intake inderdaad bevestigd kan worden dat er sprake is van problematiek die gedekt is vanuit de basisverzekering.

Ik heb een samenwerkingsverband met Kirsten den Ouden psychologie, waarbij er contracten zijn afgesloten met zorgverzekeraars. De kosten van het zorgtraject worden door ons ingediend bij jouw zorgverzekeraar. Voor GGZ hulp wordt het verplichte eigen risico van € 385 per jaar en een eventueel vrijwillig eigen risico door de zorgverzekeraar met je verrekend. Een eventueel openstaand eigen risico valt onder jouw eigen kosten en wordt door de zorgverzekeraar bij je in rekening gebracht. Het eigen risico geldt opnieuw voor ieder nieuw kalenderjaar waarin je (nog) in zorg bent.

Niet verzekerde zorg
Sommige klachten vallen niet meer onder verzekerde zorg. Levensfaseproblemen en aanpassingsstoornissen zijn voorbeelden hiervan. Ik zal je hierover informeren indien dit bij jou het geval is. Je kunt de behandeling dan niet declareren bij jouw zorgverzekeraar en dient deze volledig zelf te betalen. Je hebt geen verwijsbrief van jouw huisarts nodig. De tarieven staan onderaan vermeld.

Betaling door derden of zelf betaling
Soms wordt de betaling van de behandeling, bijvoorbeeld bij arbeidsgerelateerde problematiek, via de werkgever geregeld. Regelmatig kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen voor de therapie zelf te betalen.

Het tarief bedraagt dan 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven binnen het Zorgprestatiemodel. 

Annulering van de afspraak
Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur wordt € 50,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven per type consult
In het Zorgprestatiemodel wordt de tijd die ik als zorgverlener besteed geregistreerd met zogenaamde prestaties. Dit zijn de consulten (face to face, telefonisch, digitaal) en eventuele overige werkzaamheden, zoals intercollegiaal overleg. De tarieven zijn afhankelijk van de setting waarin de zorg verleend wordt (instelling/vrijgevestigde praktijk/kliniek etc), beroep van de behandelaar, consulttype (diagnostiek/behandeling) en tijdsduur.

Hieronder vind je een overzicht van de prestaties zoals die voor kunnen komen in mijn praktijk en de daarbij horende maximum tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze zijn ook te vinden in de tarievenzoeker. Over deze tarieven hoeft geen BTW betaald te worden.

Tarieven onverzekerde zorg
Als er sprake is van een diagnose die niet valt onder vergoede zorg (bijvoorbeeld aanpassingsproblematiek), dan betaal je per consult van 60 minuten (waarvan 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie) een tarief van € 124,16. Dit is een voor 2023 door de NZa vastgesteld tarief voor niet vergoede zorg (Niet-basispakketzorg consult) en ook deze zorg is vrijgesteld van BTW. De factuur betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 7 dagen. In sommige gevallen is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij je verzekeraar.

Tarief coaching
Het tarief voor coaching bedraagt € 110,00 per uur, echter zijn deze werkzaamheden niet vrijgesteld van BTW. Je betaalt hiernaast dan nog 21% BTW. De factuur voor coaching betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 7 dagen. Coaching valt niet onder door de zorgverzekeraar vergoede zorg.